Molecular Diagnostic

Kulki magnetyczne do biologii molekularnej

Kulki magnetyczne do wysokowydajnej i szybkiej izolacji i oczyszczania kwasów nukleinowych, selektywnej pod względem wielkości izolacji fragmentów DNA, immobilizacji cząsteczek bioaktywnych w celu przygotowania próbek, proteomiki i testów immunologicznych.

Epoxy Beads for immobilization of proteins, nucleic acids and bioactive compounds

ExtraMag Epoxy beads are polymer shell covered magnetic particles with epoxy groups designed for the immobilization of bioactive molecules for sample preparation, proteomics, nucleic acid isolation and immunoassay applications.

ExtraMag Beads for DNA/RNA isolation and purification

ExtraMag™ beads are silica-coated magnetic particles designed for high-throughput and rapid extraction and purification of nucleic acids.

ExtraMag Carboxy Beads for immobilization of proteins, nucleic acids and other bioactive compounds

ExtraMag Carboxy beads are carboxyl functionalized magnetic particles designed for the immobilization of bioactive molecules for sample preparation, proteomics, nucleic acid isolation and immunoassay applications.

IDA-Ni Resin for metal-chelate isolation of proteins

ExtraMag IDA-Ni Resin are based on polymer particles poly(GMA-co-MBA) with IDA (iminodiacetic acid) used as a chelate ligand for the metal-chelate isolation of proteins in columns and spin-columns.

IDA-Ni-M Beads for metal-chelate isolation of proteins

ExtraMag IDA-Ni-M beads are based on magnetic core with polymer shell from poly(GMA-co-MBA). IDA (iminodiacetic acid) is used as a chelate ligand.

LibPrep beads for size-selective DNA extraction

LibPrep magnetic beads are designed for size-selective isolation of DNA fragments.

Traptavidine Beads for binding biotinylated products

Traptavidine beads are based on magnetic particles grafted with traptavidine for binding biotinylated molecules, including antibodies, proteins, nucleic acids and cells.